Chè Trôi Nước

20,000₫

Mô tả

Rice Ball Sweet Soup

 
 Chè Trôi Nước
 Chè Trôi Nước