Chè Bắp Non Nước Cốt Dừa

20,000₫

Mô tả

Vietnamese Corn Pudding
 Chè Bắp Non Nước Cốt Dừa
 Chè Bắp Non Nước Cốt Dừa