Chè Đậu Ván Nước Dừa

20,000₫

Mô tả

Hyacinth Bean Sweet Soup

 

 Chè Đậu Ván Nước Dừa
 Chè Đậu Ván Nước Dừa