Chè Sương Sa Hạt Lựu

25,000₫

Mô tả

Vietnamese Rainbow Dessert

 Chè Sương Sa Hạt Lựu
 Chè Sương Sa Hạt Lựu