Bún Bò Huế Tái - Gân - Chả (Tôm + Cua)

55,000₫

Mô tả

Rare Beef, Tendon, Shrimp Balls (Scrab Balls)

 

 Bún Bò Huế Tái - Gân - Chả (Tôm + Cua)
 Bún Bò Huế Tái - Gân - Chả (Tôm + Cua)