Bún Bò Huê Giò - Gân - Chả (Tôm + Cua)

55,000₫

Mô tả

Shank, Tendon, Shrimp Balls (Crab Balls)

 

 Bún Bò Huê Giò - Gân - Chả (Tôm + Cua)
 Bún Bò Huê Giò - Gân - Chả (Tôm + Cua)