Bún Bò Huế Đặc Biệt

65,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Special Mixed Noodles

 

 Bún Bò Huế Đặc Biệt
 Bún Bò Huế Đặc Biệt