Bún Bò Huế Giò - Tái - Chả (Tôm + Cua)

55,000₫

Mô tả

Rare Beef, Shank, Shrimp Ball (Crab Ball)

 

 Bún Bò Huế Giò - Tái - Chả (Tôm + Cua)
 Bún Bò Huế Giò - Tái - Chả (Tôm + Cua)