Mì Quảng Gà Ta

55,000₫

Mô tả

Quang Nam Noodle With Chicken Meat

 

 Mì Quảng Gà Ta
 Mì Quảng Gà Ta