Hến Xúc Bánh Tráng

75,000₫

Mô tả

Baby Clam With Girdle-Cake

 

 
 Hến Xúc Bánh Tráng
 Hến Xúc Bánh Tráng