Mì Quảng Đặc Biệt (Thập Cẩm)

65,000₫

Mô tả

Quang Nam Noodle Special Mixed

 

 Mì Quảng Đặc Biệt (Thập Cẩm)
 Mì Quảng Đặc Biệt (Thập Cẩm)