Lòng Xào Nghệ

90,000₫

Mô tả

Stir-fried Pork-intestine With Turmeric

 

 Lòng Xào Nghệ
 Lòng Xào Nghệ