Giò Heo Thêm

Giò Heo Thêm

35,000₫

Mô tả

 Giò Heo Thêm