Chả Lá Tép (Huế)

Chả Lá Tép (Huế)

10,000₫

Mô tả

Chả Huế gói lá chuối giòn, dai và được nêm nếm đậm vị 
 Chả Lá Tép (Huế)