Trà Bá Tước Sirô Đá Dâu Tây

Trà Bá Tước Sirô Đá Dâu Tây

35,000₫

Mô tả

Earl's Tea Strawberry Iced Syrup
 Trà Bá Tước Sirô Đá Dâu Tây