Bún Bò Huế Bò Nạm + Bò Tái

55,000₫

Mô tả

Flank Beef + Rare Beef

 

 Bún Bò Huế Bò Nạm + Bò Tái
 Bún Bò Huế Bò Nạm + Bò Tái